ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် စက်မှုဇုန်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကေအင်န်ယူ ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ MoU လက်မှတ်ရေးထိုး

By အိဖြူမွန် on Thursday, December 15, 2016 - 00:54
    Trending News
    More in Local News section