မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ဒီချုပ် ဦးဆောင်နေ

Monday, November 9, 2015 - 02:10

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆံုးမဲေပးမႈအျဖစ္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမက(၃)မူလြန္ရွိ မဲ႐ံုသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲေပးရန္လာေရာက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Jorge Silva/႐ိုက္တာ)

    Trending News
    More in Local News section