ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း၏ မဲပေးမှုဖြင့် ဦးဝင်းမြင့်သမ္မတဖြစ်လာ

သမ္မတအဖြစ် မတ်လ ၃၀ ရက်တွင် ကတိသစ္စာပြုမည်
By သတင်းအဖွဲ့ on Wednesday, March 28, 2018 - 23:50

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း ယမန္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၆ မတ္လ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈရလဒ္မ်ား (7Day Infographic)

    Trending News
    More in Local News section